Правління Національного банку України постанова № 328

НБУПро врегулювання діяльності фінансових установ та проведення валютних операцій

З метою забезпечення стабільності грошової одиниці України, захисту інтересів вкладників та інших кредиторів банків, сприяння стабільності банківської системи України, забезпечення розрахунків, керуючись статтею 99 Конституції України, статтями 6, 7, 15, 33, 55 та розділами IV, V, VIII Закону України “Про Національний банк України”, статтями 66, 67 та главою 11 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, статтями 4, 6 та 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, Правління Національного банку України постановляє:
1. Запровадити такі заходи щодо діяльності банків, перелік яких наведено в додатку до цієї постанови, та фінансових установ:
1) дозволити резидентам здійснювати погашення кредитів, позик (у тому числі фінансової допомоги) в іноземній валюті за договорами з нерезидентами, у тому числі в разі укладання додаткових угод до кредитних договорів, не раніше строку, передбаченого договорами. Зазначена вимога поширюється на випадки дострокового виконання резидентом-позичальником зобов’язань як за основною сумою кредиту/позики, так і за іншими платежами, установленими договором кредитування (позики).
Національний банк України не здійснює реєстрацію змін до договорів про залучення резидентами-позичальниками кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів, які стосуються скорочення строків виконання резидентами-позичальниками зобов’язань за такими договорами або їх дострокового виконання;
2) за дорученням фізичних осіб за межі України здійснюються перекази іноземної валюти за поточними валютними неторговельними операціями: 
без підтвердних документів з поточного рахунку в іноземній валюті або без його відкриття – на суму, що в еквіваленті не перевищує 15 000 гривень на місяць. Фізичні особи-нерезиденти здійснюють такі перекази на підставі документів, що підтверджують джерела походження коштів; 
з поточного рахунку в іноземній валюті – на суму, що в еквіваленті перевищує 15 000 гривень, але не більше, ніж 150 000 гривень на місяць. Фізичні особи-резиденти здійснюють такі перекази виключно на підставі підтвердних документів. 
Зазначені в абзаці третьому цього підпункту вимоги щодо обмеження суми переказу не поширюються на: 
оплату витрат на лікування в медичних закладах іншої держави, а також на оплату витрат на транспортування хворих; 
оплату витрат, пов’язаних зі смертю громадян за кордоном (транспортні витрати та витрати на поховання); 
перекази, що здійснюються на підставі вироків, рішень, ухвал і постанов судових, слідчих та інших правоохоронних органів; 
перекази, що здійснюються громадянами в разі виїзду за кордон на постійне місце проживання;
оплату витрат на навчання;
перекази коштів, отриманих як оплата праці нерезидентами в Україні, пенсії, аліменти;
оплату витрат іноземним судовим, слідчим, нотаріальним та іншим повноважним органам (у тому числі сплата податків, зборів інших обов`язкових платежів);
3) уповноважені банки здійснюють операції з купівлі-продажу іноземної валюти за гривні на міжбанківському валютному ринку України відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України, що регулює порядок та умови торгівлі іноземною валютою. Операції без поставки валют забороняються;
4) дозволити уповноваженим банкам, які не дотрималися вимог щодо порядку формування та зберігання обов`язкових резервів у відповідному звітному періоді резервування, здійснювати власні операції з купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України для повернення фізичним особам вкладів (депозитів, коштів за ощадними (депозитними) сертифікатами, у тому числі процентів за вкладами, депозитами, ощадними (депозитними) сертифікатами), строк повернення (погашення) яких настав; 
5) тимчасово встановити нульову ставку резервування коштів за договорами про залучення банками коштів в іноземній валюті від нерезидентів на строк, що дорівнює або менше ніж 183 календарних дні;
6) дозволити здійснювати операції з продажу готівкової іноземної валюти одній особі в один операційний (робочий) день у сумі, що не перевищує в еквіваленті 15 000 гривень у межах однієї банківської установи;
дозволити купівлю готівкової іноземної валюти у фізичних осіб у сумі, що в еквіваленті не перевищує 150 000 гривень, без пред’явлення документів, що посвідчують особу;
7) уповноважені банки зобов’язані обмежити видачу (отримання) готівкових коштів в іноземній валюті з поточних та депозитних рахунків клієнтів через каси та банкомати в межах до 15 000 гривень на добу на одного клієнта в еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України та не допускати обмежень щодо переказу коштів в іноземній валюті, що належать клієнтам, відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України. Зазначена вимога поширюється на видачу (отримання) готівкових             коштів як у межах України, так і за її межами незалежно від кількості рахунків клієнта в одному банку. 
Вимоги цього підпункту не поширюються на:
дипломатичні представництва, консульські установи іноземних держав в Україні, міжнародні фінансові організації, представництва міжнародних фінансових організацій та їх співробітників, якщо вони не є громадянами України або не проживають у ній постійно та акредитовані Міністерством закордонних справ України; 
операції із забезпечення витрат на відрядження працівників за кордон резидентами – юридичними особами і фізичними особами-підприємцями та іноземними представництвами;

8) банки зобов’язані обмежити видачу готівкових коштів в національній валюті з поточних (у тому числі карткових) та депозитних рахунків клієнтів через каси та банкомати в межах до 150 000 гривень на добу на одного клієнта. Вимоги цього підпункту не поширюються на видачу готівкових коштів:

на виплату заробітної плати, витрат на відрядження, пенсій, стипендій, інших соціальних та прирівняних до них виплат (крім матеріальної допомоги);

за поточними та депозитними рахунками, за умови їх внесення готівкою та в межах внесеної готівкою суми;

9) призупинити випуск банками ощадних (депозитних) сертифікатів. Погашення раніше випущених ощадних (депозитних) сертифікатів здійснюється виключно шляхом перерахування коштів на рахунок власника сертифіката або його пред’явника;
10) уповноважені банки мають право достроково повертати вклади, залучені в іноземній валюті за всіма типами договорів, та достроково погашати ощадні (депозитні) сертифікати, номіновані в іноземній валюті, у національній валюті за курсом купівлі іноземної валюти уповноваженого банку на день проведення операції.
2. Інші нормативно-правові акти Національного банку України діють у частині, що не суперечить вимогам цієї постанови.
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 29 квітня 2014 року № 245 “Про врегулювання діяльності фінансових установ та проведення валютних операцій”.
4. Постанова набирає чинності з 01 червня 2014 року та діє до 01 вересня 2014 року. Підпункт 6 пункту 1 цієї постанови діє до моменту набрання чинності постановою Правління Національного банку України від 30 квітня 2014 року № 249 “Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 07 травня 2014 року за № 480/25257.
5. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.
Источник : www.ipukr.com
Підписуйтесь на наш Телеграм канал, там багато шокуючого контенту 18+
загрузка...
МЕТКИ