Опубликовано в " Олена Зеленська "

  • Зеленська в Катарі виділилася вишуканим вбранням: нові фото першої леді

    Вчора, 4 квітня, Володимир Зеленський разом зі своєю дружиною прибув з офіційним візитом в Катар. У розкладі президента України — зустрічі з вищим керівництвом країни та обговорення питань співпраці у різних сферах. Перша леді також запланувала масу справ. Для офіційних візитів Олена Зеленська підібрала стильні образи, які вже встигла продемонструвати у своєму блозі мережі Instagram.  • Без цукру та шкідливих снеків. Як змінюється система харчування у школах?

    Фас­тфуд ос­та­точ­но за­во­ював світ, став­ши улюб­ле­ною стра­вою як до­рос­лих, так і ді­тей. Гуч­на і яс­кра­ва рек­ла­ма на кож­но­му кро­ці про­па­гує со­ло­ні сне­ки, га­зо­ва­ні на­пої, жир­ні бур­ге­ри та тіс­течка. Чіп­си та ко­ла дос­тупні ді­тям на­віть у шкіль­них бу­фе­тах. Лі­ка­рі б’ють на спо­лох, а роз­ви­ну­ті кра­їни про­во­дять ці­лі кам­па­нії на за­хист здо­ро­во­го спо­со­бу жит­тя. В Ук­ра­їні на […]